onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning


Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring.1.

Hva betyr det?
-Det betyr at samfunnet stadig endrer seg. Moter, jobber osv. Det er flere foreldre som skiller seg, og det er nå mye mer vanlig at barn har skilte foreldre enn det var før.

2. Lag en liste over ting som har endret seg siden du var liten.
Mote
Musikk
Mat
Teknologi
Synet på hva en familie er

Dagens familiekonstellasjoner er mer mangfoldige enn noen gang tidligere. Bortimot halvparten av alle ekteskap, litt flere når det gjelder samboerskap, ender med samlivsbrudd – og de fleste resulterer i nye forhold, ofte med dine, mine og våre barn. I tillegg blir det stadig flere særbofamilier: de voksne er kjærester, men bor i hver sin bolig, med eller uten barn.Hvilken konsekvenser mener du disse samfunnsendringene har å si for oppveksten og sosialiseringen av barn og unge?

-Barn får forskjellige syn på ting i forhold til eldre mennesker, man danner seg andre meninger, man kler seg annerledes, man ser lettere på et foreldrepar som er skilt osv. Men jeg syntes ikke det er noe man trenger å bekymre seg for. Vi lever i en verden som har utviklet seg og som stadig gjør det.

Ingen kommentarer: