onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning


Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring.1.

Hva betyr det?
-Det betyr at samfunnet stadig endrer seg. Moter, jobber osv. Det er flere foreldre som skiller seg, og det er nå mye mer vanlig at barn har skilte foreldre enn det var før.

2. Lag en liste over ting som har endret seg siden du var liten.
Mote
Musikk
Mat
Teknologi
Synet på hva en familie er

Dagens familiekonstellasjoner er mer mangfoldige enn noen gang tidligere. Bortimot halvparten av alle ekteskap, litt flere når det gjelder samboerskap, ender med samlivsbrudd – og de fleste resulterer i nye forhold, ofte med dine, mine og våre barn. I tillegg blir det stadig flere særbofamilier: de voksne er kjærester, men bor i hver sin bolig, med eller uten barn.Hvilken konsekvenser mener du disse samfunnsendringene har å si for oppveksten og sosialiseringen av barn og unge?

-Barn får forskjellige syn på ting i forhold til eldre mennesker, man danner seg andre meninger, man kler seg annerledes, man ser lettere på et foreldrepar som er skilt osv. Men jeg syntes ikke det er noe man trenger å bekymre seg for. Vi lever i en verden som har utviklet seg og som stadig gjør det.

onsdag 27. februar 2008

Lekser til hjemmedag 27.02.2008

Kommunikasjon og samhandling tema: Grupper
Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

Personer med god sosial kompetanse har selvkontroll, de klarer å beherske kroppsbevegelsene side og sinnet.
Man klarer å kommunisere med andre uten å tenke på etnisitet, rolle eller hudfarge.
Man klarer å fremme sine meninger på en positiv måte uten å virke bedre enn alle andre og selvgod, altså selvhevdelse.
At man klarer å ta ansvar for sine avgjørelser å ta konsekvensene av dette.
Rolletaking; at man er klar over sin rolle, at man vet når det er sin tur, sniker seg ikke foran barna eller andre voksne.
Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
Et gruppearbeid som jeg deltok i som fungerte godt var det digitale prosjektet, POD. Da jobbet vi bra sammen og vi utfylte hverandre. Vi lærte hverandre om de tingene vi hadde om og vi var positive til arbeidet vårt. Vi var tidlig i gang med planleggingen og gjorde like mye arbeid hver. Dette var et strålende gruppearbeid!
Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
Det er viktig at alle kommer til ordet.
At man holder tidsfristen.
Alle bør få delta og si sin mening til de andre og bli lyttet til.
Man har et felles mål som man vil prøve å oppnå.
Man bør være sosiale med hverandre, kommunisere.Yrkesutøvelse: Drama
1. Med drama tenker jeg på musikk, teater, sang, rollespill, samarbeid, kle seg ut, latter, glede, kommunikasjon.
2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv, er ikke så stor. Har hatt danseforestillinger gjennom hele livet, og var med i et stykke i Grimstad en hel sommer med moren min, men ellers har jeg ikke mye erfaring altså.
3. Min erfaring med dramaarbeid er passe bra. Jeg har en mor som er skuespiller og har opplevd mye pga det. Nå er jeg skuespillersjef i skolerevyen og man danner jo noen erfaringer der også!
4. Jeg liker drama fordi det er spennende og variert. Man får sett og opplevd mye forskjellig, både situasjoner og mennesker som går inn i mange ulike roller.Refleksjonsoppgave:

"Leiken er den første store lærer, det er en sannhet for dyr som for mennesker " har Baden Powell sagt.
Hva er det barn lærer gjennom lek som de kan ha nytte av når de senere skal arbeide sammen med andre i ulike grupper?

Barna lærer å samarbeide med andre og kommunisere med hverandre. Barna får prøvd ut ulike måter å leke med hverandre på, være sammen med andre barn å høe om andres tanker og idéer. Barna lærer også å kjenne seg selv, hva en selv liker best av lek og samarbeid.rdi det er spennende og variert. Man får sett og opplevd mye forskjellig, både situasjoner og mennesker som går inn i mange ulike roller.


Kryssord:


tirsdag 26. februar 2008

min første blogg

Halla!
Dette er min første blogg her inne. Det er ikke noe interessant her enda, men kanskje det kommer noe senere! Dette er ikke noe jeg vil, det er blogg-tvang fra våre lærere...

prates
^^